Hertelendy család

a Hertelendy család, a Hertelendyek információs honlapja

Dr. Ávár Lajos professzor 1939. -
 

Ávár Lajos 1939-ben Vindornyalakon született, Édesanyja Herteledy lány volt.


 

1956-ban, harmadik gimazistaként, a forradalm alkalmával Ausztriába, majd onnan Svájcba disszidált.

Iskolái elvégzése után egy világhírű vegyipari cég vegyész kutatóprofesszoraként dolgozott

nyugdíjbavonulásáig. Ezt követően még tíz évig volt a cég tancsadója.

Munkássága:

Dr. Avar Lajos hozzájárult a foszfonit témájú kutatásokhoz.

A szerző két publikáció társszerzője is a témában.

A szerző publikációit összesen 7 helyen idézik.

A szerző hozzájárult a foszfitokat vagy foszfonitokat tartalmazó polimerkompozíciók fényhatás

ellenistabilizáléséhoz, valamint poliuretánok és poliolefinek átalakításánál vagy feldolgozásánál 

stabilizátorként használt polimer kompozíciók kifejlesztéséhez (Dr et al., 1993b).

A szerző szintén hozzájárult a sztérikusan akadályozott aminocsoportok fénystabilizátorként és

feldolgozási stabilizátorként való alkalmazásához poliuretánok és poliolefinek esetében (Dr és

munkatársai, 1993a).Hivatkozások:

   
Dr et al., 1993a (Foszfit(ok) és foszfonit(ok) sztérikusan gátolt amino gps-ekkel. - hasznosak fény- és

folyamatstabilizátorként poliuretán(ok), poliolefin(ek) és műanyag alapú porfestékekhez)

    Dr et al., 1993b (Foszfitokat vagy foszfonitokat stabilizátorként tartalmazó polimer-kompozíciók)

 

 

Keresztet állított a falu szülötte, Ávár Lajos

 

VINDORNYALAK „Isten dicsőségére, a szeretett feleségem, édesanyánk emlékére – Ávár Lajos és

gyermekei: Stefan és Nathalie” – áll a felirat a kereszten, melyet hétfőn avattak fel.

 

A késő barokk stílusban épült templomban hétfőn kora este szentmisére gyűltek össze a helyiek és az

átadó ünnepség résztvevői, majd a templom előtt Kiss László esperes szentelte meg az új keresztet.

Állítója, Ávár Lajos,  a falu szülötte, 1956-tól élt Svájcban, ott végezte el az egyetemet. Német felesége

egy éve ezen a napon halt meg, a vindornyalaki temetőben nyugszik. Az átadó ünnepségen a férfi úgy

zárta beszédét: aki hisz, nem vész el és örökké él.

Kiss László szentelte meg a keresztet, mellette Ávár Lajos Fotó: Keszey Ágnes

-  Isten dicsőségére állítottam  ezt a keresztet.  Régen úgy szokták írni, hogy Patrona hungariae:

Magyarország patrónája. Én  Patrona Hungarorum:  a magyarok patrónájának írtam , mert Szűz Mária

minden magyarnak a patrónusa Ausztriától Kanadáig, még a svájci hegyekben is - mondta el lapunknak

Ávár Lajos.

Az új kereszt éppen szemben áll az 1942-ben készülttel, melyet nagyapja állíttatott.