Hertelendy család

a Hertelendy család, a Hertelendyek információs honlapja

Hertelendy István: elmélet a Hertelendy család származásáról

Koller József a Pécsi Egyházmegye levéltárának levéltárosa a Vatikáni levéltárakban végzett kutatásai eredményei alapján írta meg a Pécsi Egyházmegye történetét, mert a magyarországi történelmi adatok nem álltak rendelkezésre. Így nemcsak a világi történelmi adatok hiányosak, hanem az egyháziak is. A Pápai tizedet 1216-tól IV. Kun Lászlótól is szedette a Vatikán Magyarországon a Szentföld keresztes hadjáratainak, az olasz püspökök, Vatikán kiadásaira.  Vagyis gyakran több pénz ment az egyház hatalmának fenntartására, mint a Szentföld felszabadítására. A pápai tized beszedésére pápai adószedők és írnokok érkeztek, akik nem beszéltek magyarul. A kísérő magyarországi papok viszont nem tudták latinra fordítani a magyar helység, és egyéb neveket. Ezt tükrözi a történelmi nevek, stb. össze vissza leírása is. Így nemcsak a pápai tizedek beszedői feljegyzései, a magyar nevek rögzítése megbízhatatlan, hanem Koller József dokumentálása is. A vatikáni dokumentumok történelmi hitelességének oltárán feláldozta a Magyarországi elnevezések helyességét. Bár megjegyzésekben a korrekciót belevette, azonban ezt mellékes hangsúllyal tette, és nem vette figyelembe az idegen írnokok „helytelen” névrögzítését. Ezért nem válaszolnak ebben a témában.

Ugyanakkor bár sokszor felvetették nekem a német nyelvterületről, hogy a nevem nem magyar eredetű, elég nyomos kételyek merültek fel az utóbbi időben. Ezek indokai, hogy nincs történelmi adat az első ismert lovagcímerünk keletkezési idejéből, valamint nincs adat a nemességünk keletkezéséről sem. Csak a nemesség elismeréséről, annak megerősítéséről, stb.

Kb. egy hónapja meghívást kaptam a www.myheritage.hu honlapról a „Hertelendy de Hertelend” családhoz való csatlakozásról. Ezek alapján feltöltöttem az általam ismert adatokat, és kutatok az adatok pótlása után. Most derült ki, milyen keveset tudok a testvéreimről, nagybátyáim, nagynénéim, stb. adatairól, feljebb nem is beszélve. Ez még hosszú történet lesz, amely már nem megy ismeretlenbe, talán megmarad.

Információt kaptam a „Herteland” név eredetére, valamint értelmezésére német, észt, bretange-normadie, angol nyelvterület vonatkozásában. Az eddigi utánjárásomat próbálom leírni. Észtország vikingek – normannok által elfoglalt területén található terület neve: Herteland, ahonnan hódításaikat folytatták. Így Normandia felé is, ahol országot alapítottak. Ez Normadiai hercegségként betagozódott Franciaországba, azonban nagyarányú önállóságát sokáig megőrizte. A Normadiai normannok használtak először családneveket, így különböztettek meg magukat. Ennek jelentősége a lovagkorban nőtt meg, amikor arcukat, egész testüket is sisak, páncél borította, és a megkülönbözető szimbólumok a pajzsra rajzolt címer (címier), valamint a palástra hímzett díszítések voltak. A lovagi megjelenés, stb. innen ered. A nemességük, lovagjaik, stb. francia családnevet kaptak, így alakult ki a normann Dinham - Dinan family. Hódító Vilmossal a Dinham család tagjai angol nemesekké váltak (1066 – 1300) British History: Fasti Ecclesia Anglicanae 1066 – 1300.

St. Paul’s, London index Pages 103 – 115   see Alan de Hertilande’, 48., 247 – Hertiland, or Herteland, Alan de, 1201 Hartland Castle, Devon, clerk, and many others.

A további történelmi adatok is azt erősítik, hogy a Dinham család a francia eredetű családnév megőrzése mellett, Angliában újra felvette ősi családnevét a  de„Herteland” családnevet is. Ezt az angliai ősi fészkükben Hartland, Devon megye is megőrizték, amely elsőször Hertelandnak hívtak. Ezt a nevet használták I. Edward azaz Nyakigláb Eduárd angol király Herteland barónia megalapításákor is. Mivel az angolok rövidítenek, és elnyelnek betűket, így alakult ki a Hartland helységnév is. Ezek megtalálhatóak egyházi történeti feljegyzésekben, Edit Greenway történelmi munkáiban, Gatehouse website ismertetőiben, Tristram Risdon történelmi feljegyzéseiben Devon megyéről: A feudális bárók és tartók 75. könyve (Note Book), 76. könyve. Itt ír baronia Hertland or Herteland megalapításáról Raínald, és Alan de Dinham részére, valamint Oliver de Dinant részére III. Henrik angol királytól Lord of Herteland név, rang adományozásról. Legkorábbi név Roger Hertland, Norfolk megyében, Richard Hortland néven dokumentáltak Walesben.  Abbas de Hertiland’ –ot említik Devon megyében. Mivel a családi történeti feljegyzések a lovagcímert, amely ismert, III. Béla királyhoz köti. Ezt a heraldikai címer magyarázat is alátámasztja, ez egy normadiai – francia – angol lovag nemesi armilissal, lovagcímeres pajzzsal való Magyarországra érkezésével a nem létező előzmény hitelesen magyarázható. Ez lehetséges bármikor, azonban a legvalószínűbb Chátillon Annával, de még valószínűbb Capet Margit francia királyi hercegnővel, aki angliai Henrik ifjabb király felesége, özvegye volt. Így lovagi kíséretében lehetett legnagyobb valószínűséggel az a francia (normadiai) angol lovag, aki az özvegy angol ifjabb királynét kísérte egy új országba. Hiszen a lovagoknak nemcsak ígérték, hanem meg is adták a földbirtok, királyi tisztség, előnyös házasság lehetőségét. Ezzel pedig a másod, stb. szülöttéknek új lehetőség adódott.

Talán az angliai, vagy a francia történelmi feljegyzésekből kiderül, hogy ki volt, aki a Tolna megyei Hőgyész mellett megalapította a Hertelend helységet.