Hertelendy család

a Hertelendy család, a Hertelendyek információs honlapja

Egy követválasztó gyűlés Zalában

Hertelendy Károly, Deák Ferenc követtársa volt a pozsonyi országgyűlésben.

- Zala megyében 1843. április 24-én tartották a követválasztó gyűlést. "…Megnyílt délelőtt tíz órakor a gyűlés, gr. Batthyány Imre főispán fölolvasta a királyi meghívót s fölhívta a rendeket a követválasztásra. Halálos, hosszú csend következett. Mindenki önkénytelen a távollévő Deák üres székére tekintett. Majd Csányi László adta okát a csendnek s ő is választásra biztatta a rendeket, kik megértvén, hogy kijelölés nélkül kell választaniuk, hosszas éljenzés közt Deák nevét hangoztatták. Kijelentvén - a zaj csillapultával Kerkápoly -, hogy Deák a követséget semmi esetre el nem vállalja, Hertelendy Károlyt kiáltották ki. De ő szintén fogadalmára hivatkozva, még azt is hozzátette, hogy „becsületes ember becsülettel Deák Ferencz helyét Pozsonyban el nem foglalhatja.”…

"…De az ülésnek az a része, mely a követek működésének elismeréséről szól, nem folyt le oly egyszerűen, mint Deák szerénysége a levélben érinti. Ellenkezőleg: a jegyzőkönyv ékes szavakkal emeli ki az ő és Hertelendy, valamint Deák Antal és Horváth János szolgálatait, melyeket az egész hazának tettek…."

"…Az 1839. június 2-ára kihirdetett országgyűlésre… Deák neve alatt begyűjtött és Kaszaházán táborozó nemesség is a választás előtt sürgette az utasítások letárgyalását: tehát előbb ezeket nagy erőfeszítéssel megszavazták s ekkor mintegy 2000 nemes Deákot és Hertelendyt ellentmondás nélkül, kiállította követnek…."