Hertelendy család

a Hertelendy család, a Hertelendyek információs honlapja

Hertelendy Andor 1927 -

Hertelendy Andor, született: Pacsa, 1927. május 25.

Gimnáziumi tanulmányait 1944-ben megszakadnak és rövid katonai szolgálat után Németországban, amerikai hadifogságba kerül, ahonnan egy év után hazatér.

A pécsi Piusban érettségit tesz, majd a Budapesti Műszak Egyetemen tanul.A negyedik szemeszter után letartóztatja az ÁVÓ. Előbb Buda déli, majd a kistárcsai internálótáborba, és a recski kőbányába hurcolják. Öt év után szabadul - 1953-ban -, Nagy Imre amnesztiájával.

1955. július 07-én házasságot köt szászi Szászy Máriával, aki született 1954. december 28-án.

Újra beiratkozik a Műegyetemre.

1956-os forradalom után feleségével együtt - Jugoszlávián át - Svájcba emigrál.

A zürichi Eidgenössische Technische Hochschulena - Budapesten végzett szemeszterek elfogadásával  -, mérnöki diplomát szerez 1959-ben.

Svájcban, és részben külföldön, dolgozik 1992. évi nyugdíjazásáig.