Hertelendy család

a Hertelendy család, a Hertelendyek információs honlapja

Hertelendy Imre 1837 - 1914

Hertelendy Imre, született: Bocsáron, 1837. október 13.

Az 1878. december 15-én tartott rendkívüli közgyűlésen párdányi szolgabírónak, majd

1889. december 06-án - ugyanott - főszolgabírónak választják meg.

1908-ban a Ferencz József-rend Lovagkeresztjét kapta.

Az apjától öröklött birtokot a kastéllyal együtt eladta Stutz nagykikindai gyógyszerésznek, kitől mindezt később báró Baich Iván vette meg. Ezt a kastélyt, mely a legrégibb volt – mint már említettük -, Baich lebontatta. Mert két kastély fenntartása túl nagy teher lett volna a birtokra.

Ezután Imre megvette Párdányban a gróf Buttler-féle kastélyt, melyet 1860 – 1870 között Bogdanovics Dávid és fiai újból felépítettek, Imre pedig 1910-ben teljesen átépíttetett. Hertelendy Gyulától hatvan hold földet örökölt, mit azonban hamarosan el is adott Hertelendy József örököseinek.

Meghalt Párdányban, 1914. október 09. A bocsári családi sírboltban van eltemetve.

Első felesége Ivándai Karátson Ilona.

Második Schwartz Teréz (született 1849. június 10. Meghalt Párdány, 1902. december 25. A bocsári családi sírboltban van eltemetve.)

Házasságot kötöttek Törökbecse, 1870. november 05.