Hertelendy család

a Hertelendy család, a Hertelendyek információs honlapja

Hertelendy Manfredi 1856 - 1904

Hertelendy Manfred született Buenos-Aires, 1856. május 15. Átvette apjától Clorindában öröklött birtokot s azt még szaporította is. Gazdag ember lett belőle. Birtokán a nagy távolságok leküzdésére saját költségén vasutat építtetett. Mint apja ő is nagy tiszteletnek örvendett a lakosság körében. Nem feledkezett meg magyar származásáról és ősi nevéről, mert óriási birtokának székhelyét családjáról nevezte el, ClorindábanHertelendi” nevű helységet alapított s ott kastélyt épített.

Legfőbb vágya volt, hogy ősei hazáját megláthassa és úgy látszik gyermekeikbe, sőt idegen származású feleségébe is belenevelte a vonzalmat az őshaza iránt. Hirtelen halt meg San-Fernandóban, 1904. november 26.-án. Négy nappal azelőtt, mint Magyarországba való indulásának napja ki volt tűzve.

Felesége Marana Elvíra, született San- Fernandó, 1875. május 18. Apja genuai, anyja pedig spanyol származású volt, kik mindketten Argentínában születtek. Buenos-Aires, 1897. december 25.

E kiváló nő férje szellemében nevelte gyermekeit a beléjük oltott magyar hazájuk s nevük iránti tisztelettel. Mivel férjének nem adatott meg, hogy megláthassa, engedve leánya kívánságának eljöttek Budapestre.

Hertelendy ManfrediElvira Marana Gascue de Hertelendy, egy nagyon fontos nő a helyi történelemben, aki férje, Manfredi de Hertelendy kívánságára megvalósította a vágyott Clorindát.

Elvira Marana Gascue de Hertelendy és gyermekei, Aníbal Jorge, Rolando Isaac és Jorgelina de Failly, 1901-től 1954-ig, Manfredi asszonyának haláláig jelentős és meghatározó adományokat adtak Clorinda városának városszerkezetének kialakításához. A történelmi sorrend rámutat Manfredi de Hertelendy leszármazottainak szerepére abban, hogy a várost kivételes helyzetbe hozták a határszélen, lehetővé téve azokat a területeket, ahol az alapvető szolgáltatásokat nyújtó intézmények, oktatás, egészségügy, rendőrség és a helyi, tartományi és országos önkormányzatok elhelyezkedtek. 1901-től kezdve a Hertelendy család fokozatosan adományozta azokat a területeket, ahol az első oktatási intézmények működtek: Az 8. számú "Justo José de Urquiza" iskola. Az egykori 51. számú nemzeti iskola, ma a 9. számú "Saavedra Lamas" határ iskola. Az 21. számú nemzeti iskola, amely az 1960-as évekig volt a 9. július és a Pilcomayo partján. Azonkívül a Mendoza és a partvonal területeit, ahol az első rendőrséget, Eugenio Ronco vezetésével, telepítették. Az urbánus átszervezés miatt, Félix Cattáneo (1915-1917) által elvégzett felmérés alapján, adományozták a területeket a San Martín és a General Belgrano (Plaza de la madre) téresekhez. Egy teleknek engedték át a Prefektúra Pilcomayo Legiójának, építési tervekkel ellátva, a 25 de mayo és Alberdi sarkán. Egy ház, amely történelmi emlékműként szolgált, az "Ildefonso Vera" rendőrség által elfoglalt, mióta a Prefektúra Pilcomayo felé visszavonult. 1939-ben, a Nemzeti Végrehajtói Hatalom 26.141 számú rendelete és Cattaneo felmérési tervének jóváhagyása alapján elfogadták a 562.355 m2 alapterületű középületekre vonatkozó adományokat, valamint további 92.500 m2-t a terekre, parkokra, útvonalak megnyitására és a nemzeti állam irodáira.
1940-től kezdve a Hertelendy család adományozta azokat a területeket, amelyeken az 50-es évek óta a nemzeti vámhivatal működött a San Martin és a 9 de Julio területén. 1945. december 12-én a Nemzeti Végrehajtói Hatalom 31.724 számú rendelete alapján elfogadták a Clorinda légi kikötő építésére 395 hektár 17 hektáros, a nemzeti állam által vállalt adományt. 1951. október 22-én Rolando de Hertelendy saját nevében és testvérei, Aníbal Jorge és Jorgelina de Failly nevében 3.286.397,16 m2 földterületet, mintegy 328 környéket ajándékoztak a Clorinda Városi Tanácsnak, kiterjesztve a városi területet Marana sugárút déli részén, amelynek felmérését és terveit a mérnökök, Juan Reinoso és Pedro Alberto Berg készítették el. Az 1960-as években a Hertelendy család adományozta azokat a területeket, amelyeket ma a Clorinda Városi Tanács használ, eredetileg az állami telefonvállalat (ENTEL) számára szánták, de az telekommunikációs berendezésekkel kapcsolatos vállalat nem teljesítette az elvárásokat, ezért azokat az állam és Formosa tartománya igényelte, néhányukat közvetlenül megvásárolták a tulajdonosoktól.
 
Elvira Marana Gascue de Hertelendy, una mujer muy importante en la historia local que concreto la Clorinda deseada por su marido Manfredi de Hertelendy.
Elvira Marana Gascue de Hertelendy y sus hijos Aníbal Jorge, Rolando Isaac y Jorgelina de Failly, desde 1901 hasta 1954, año en que falleció la señora de Manfredi, realizaron importantes y definitorias donaciones que estructuraron la planta urbana de Clorinda.
La secuencia histórica pone de manifiesto de los descendientes de Manfredi de Hertelendy en otorgar a la ciudad un lugar de privilegio en la zona de frontera, facilitando los espacios donde se fueron instalando las instituciones prestadoras de servicios esenciales, educación, sanidad, seguridad y orden municipal provincial y nacional. Desde 1901, sucesivamente los Hertelendy donaron las manzanas que ocupan los primeros establecimientos educativos: La escuela N° 8 “Justo José de Urquiza “. La ex escuela nacional N° 51, hoy escuela de frontera N°9 “Saavedra Lamas “. La escuela nacional N° 21 ubicada hasta la década del 60 en av. 9 de julio y ribera del Pilcomayo. También los terrenos de Mendoza y ribera, donde se instaló la primera comisaria a cargo de Eugenio Ronco. Por imperativo de la reestructuración urbana, con mensura realizada por Félix Cattáneo (1915-1917), donaron los terrenos para las plazas San Martín y General Belgrano ( Plaza de la madre ). Cedieron un solar para la Legión Pilcomayo de la Prefectura, con planos de edificación, en la esquina de de 25 de mayo y Alberdi. Casa que monumento histórico ocupada por la Comisaría “Ildefonso Vera” desde que se retiró la jurisdicción prefecturiana hacia Pilcomayo. En 1939, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N ° 26.141 del 15 de marzo y por aprobación de los planos de mensura de Cattaneo, se aceptan las donaciones de 562.355 m2. De superficie para edificios públicos, además de 92.500 m2. Para plazas, paseos, apertura de arterias y oficina del Estado nacional.
A partir de 1940, los Hertelendy donaron los terrenos que desde la década del 50 ocupó la aduana nacional en San Martin y 9 de Julio. El 12 de diciembre de 1945 por decreto del poder Ejecutivo Nacional N° 31.724, se acepta la donación patriótica de 395 Has. 17As., con cargo al estado nacional ´para la construcción del Aéreo puerto de Clorinda. El 22 de octubre de 1951, Rolando de Hertelendy en nombre propio y de sus hermanos Aníbal Jorge y Jorgelina de Failly, dona a la Municipalidad de Clorinda 3.286.397, 16 m2. de terrenos, unas 328 manzanas , extendiendo la planta urbana al sur de la av. Marana, cuya mensura y planos llevaron a cabo los agrimensores Juan Reinoso y Pedro Alberto Berg. En la década de los 60, los Hertelendy donaron los lotes que hoy ocupa la Municipalidad de Clorinda, que tenía como destino original la Cía. De teléfonos del Estado(ENTEL), transferidos a causa de incumplimiento de la empresa respecto de las instalaciones comunicacionales, sin perjuicio de todas aquellas que requirieron la Nación y la Provincia de Formosa para extender sus servicios, algunas de ellas por compra directa de sus propietarios.
Fuente:htpp://cronicasdeclorinda.blogspot.com

2016. 12. 16. Clorinda, Argentína.

A Paraguay-i köztársaság kormánya az egyik legmagasabb kitüntetésével, a Comuneros Nemzeti Érdemrendjével, fogja megjutalmazni Don Manfredi de Hertelendy leszármazottjait. Ő az, aki egyike volt Clorinda város alapítónak. Az elismerést, az 1932 - 35 közötti dúló "Chaco" háborúban, nyújtott segítségéért adományozzák, mer Don Manfredi de Hertelendyt befogadta a sebesült és beteg Paraguay-i katonákat a történelmi Santa Teresa kórházba. Az esemény Clorinda egyik ikonikus épületében lesz megtartva. A kitüntetést Hugo V. M., a Paraguay-i képviselőház elnöke fogja átadni a leszármazottaknak, a következők jelenlétével: Andres de Hertelendy, Claudia Jorgelina de Hertelendy de Diaz, Esteban de Hertelendy, Felipe de Hertelendy, Ignacio de Hertelendy, Lucila De Hertelendy de Gaona, Martin de Hertelendy, Gonzalo Díaz Hertelendy, Ignacio de Hertelendy (h), Manfredi de Hertelendy and Nicolas of Hertelendy.

2016. 12. 16. Clorinda, Argentína.

CLORINDA (de n / agency) - The Government of the Republic of Paraguay will deliver on Friday one of the highest decorations awarded by the neighboring country, the National Order of Merit "Comuneros", to the descendants of Don Manfredi de Hertelendy, one of The pioneers of the founding organization of the city of Clorinda, in recognition of the help provided during the Chaco War, from 1932 to 1935, receiving wounded and sick Paraguayan soldiers in the historic Hospital Santa Teresa that worked in San Martin Avenue and San Vicente de Paúl of the second city of Formoseña.
It will be in the building that is today one of the iconic buildings of Clorinda, where it announces the presence of the president of the Chamber of Deputies of the Republic of Paraguay, Hugo Velásquez Moreno, who will deliver the decoration to the descendants of Don Manfredi of Hertelendy, With the presence of Andres de Hertelendy, Claudia Jorgelina de Hertelendy de Diaz, Esteban de Hertelendy, Felipe de Hertelendy, Ignacio de Hertelendy, Lucila De Hertelendy de Gaona, Martin de Hertelendy, Gonzalo Díaz Hertelendy, Ignacio de Hertelendy (h), Manfredi de Hertelendy and Nicolas of Hertelendy.

 

 "Jorgelina de Hertelendy az esküvője napján Gerard de Failly gróffal Párizsban. Ő Manfredi Hertelendy lánya. Anibal és Rolando testvérei voltak. Ő volt a legfiatalabb, ő és testvérei is Argentínában születtek. Manfredi Hertelendy, Clorinda alapítója, magyar nemes fia, látnok volt, mint sokan akkoriban. Nagyszerű vállalkozó volt, kreatív és zseniális. 42 évesen hirtelen meghalt. Felesége, Elvira Marana, három nagyon kisgyermekkel Párizsba költözött. Európában tanult, majd visszatértek Formosába, ahol befejezték édesapjuk legkedveltebb projektjét, Clorinda városát. (Laura közreműködése a Hertelendyből)" - gépi fordítás :( -

"Jorgelina de Hertelendy en el día de su casamiento con el conde Gerard de Failly en París. Es hija de Manfredi Hertelendy. Sus hermanos eran Anibal y Rolando. Era la menor y tanto ella como sus hermanos nacieron en Argentina. Manfredi Hertelendy, fundador de Clorinda, hijo de un noble húngaro, era un visionario como tantos en la época. Fue un gran empresario, creativo y brillante. Murió repentinamente a los 42 años. Su mujer, Elvira Marana, con tres hijos muy pequeños, fue a vivir a París. Se educaron en Europa y luego volvieron a Formosa donde completaron el más querido proyecto de su padre, la ciudad de Clorinda. (Aporte de Laura de Hertelendy)"

"Jorgelina de Hertelendy az esküvője napján Gerard de Failly gróffal Párizsban. Ő Manfredi Hertelendy lánya. Anibal és Rolando testvérei voltak. Ő volt a legfiatalabb, ő és testvérei is Argentínában születtek. Manfredi Hertelendy, Clorinda alapítója, magyar nemes fia, látnok volt, mint sokan akkoriban. Nagyszerű vállalkozó volt, kreatív és zseniális. 42 évesen hirtelen meghalt. Felesége, Elvira Marana, három nagyon kisgyermekkel Párizsba költözött. Európában tanult, majd visszatértek Formosába, ahol befejezték édesapjuk legkedveltebb projektjét, Clorinda városát. (Laura közreműködése a Hertelendyből)" - gépi fordítás :( -